მეუფე ანანია

საპატრიარქოს პირველი სადისერტაციო საბჭო