მეუფე ანანია

საქართველოს საზღვრის დამცველი ციხე-სიმაგრეთა სისტემა (