მეუფე ანანია

არიან-ქართლი (საეპისკოპოსოები ისტორიულ ივერიაში)