მეუფე ანანია

ევლია ჩელების ცნობები ჩრდილო კავკასიაში ქართული ენის გავრცელების შესახებ