მეუფე ანანია

სომხური გეოგრაფია და ქ.ც. ეგრისის შესახებ, იოანე ლაზი, ოანე მინჩხი, მისტიკოსი