მეუფე ანანია

ქართლის ცხოვრების არმენოფილური რედაქცია