მეუფე ანანია

მიტრ. ანანია ჯაფარიძის წიგნის "საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ისტორია" 10 ტომეულის წინასიტყვაობა