მეუფე ანანია

ფლავიუს არიანე ლაზებისა და ძიდრიტების შესახებ