მეუფე ანანია

საქართველოს საეკლესიო სამართლის შესავალი