მეუფე ანანია

გუდაყვას საეპისკოპოსო ანუ ზიგანევის ლოკალიზაია