მეუფე ანანია

ძველი სომხური გეოგრაფია ეგრისის შესახებ