მეუფე ანანია

ვაინახთა შორის რუსული ეკლესიის მუშაობა