მეუფე ანანია

მეფეები აზონი და ფარნავაზი ერთიანი ქართული სახელმწიფოსა და კულტურის სათავეებთან