მეუფე ანანია

სახელმწიფო ენის განვრცობა - მშვიდობისა და სტაბილურობის საფუძველი