მეუფე ანანია

პროფესორ ტარიელ ფუტკარაძისა და ივანე გორგიძის ხსოვნას