მეუფე ანანია

საეკლესიო საკითხი ალბანეთ-ჰერეთის იურისდიქციის შესახებ