მეუფე ანანია

სტალინი, ნ.მარი და ქართიზაციის თეორია