მეუფე ანანია

ასურელ მამათა ცხოვრებანი ქართული ენისა და კახეთის შესახებ