მეუფე ანანია

რამდენიმე ცნობა ჰერეთის მმართველ საჰლ სმბატიანის ანუ სალ იბნ სუნბატ ალ არმანის შესახებ