მეუფე ანანია

ფინიკიურიდან ქართული ანბანის წარმოშობა სქემა, მიტრ. ანანია