მეუფე ანანია

ქართლის მოქცევის წყაროები "მოქცევაი ქართლისაი"