მეუფე ანანია

ალბანეთი (საქართველს ეკლესიის იურისდიქცია კახეთსა და ჰერეთში)