მეუფე ანანია

ფარნავაზ-ბაკურის ანბანი ანუ ფინიკიურისაგან ქართული ანბანის წარმოშობა