მეუფე ანანია

"ჟამთააღმწერლობა ჭეშმარიტების მეტყველება არს". პოლემიკა. პასუხი თ.გვანცელაძესა და მ. ჩუხუას. 1990 წ.