მეუფე ანანია

ალბანეთისა და ხუნძეთის საეკლესიო იურისდიქცია