მეუფე ანანია

მცხეთის ჯვრის დიდი ტაძრის წინაისტორია. შესავალი