მეუფე ანანია

დედაღვთისმშობელი შემწე ქართული ენისა