მეუფე ანანია

ქართველები ჩრდილოეთ კავკასიაში (სტრაბონი, პლინიუსი, პონპონიუს მელა, ტაციტუსი, იოანე ცეცე, მილერი)