მეუფე ანანია

лазика (митрополит анания джапаридзе)