მეუფე ანანია

მიტრ. ანანია. საქ. სამოციქულო ეკლ. ისტორია . ტ.1