მეუფე ანანია

მიტრ. ანანია. საქ. სამოციქულო ეკლ. ისტორია. ტომი 5. არიან-ქართლი, საეპისკოპოსოები ისტ. ივერიაში