მეუფე ანანია

მიტრ. ანანია. საქ. სამოციქულო ეკლ. ისტორია. ტომი 8. საეკლესიო კანონების კრებული. სამართალი