მეუფე ანანია

მიტრ. ანანია. საქ. სამოციქულო ეკლ. ისტ. ტომი 9. ჩრდილოეთ კავკასია