მეუფე ანანია

მიტრ. ანანია ჯაფარიძე. საქ. სამოციქულო ეკლ. ისტორია, ტომი 7, დენაციონალიზაცია