მეუფე ანანია

მიტრ. ანანია ჯაფარიძე. საქ. სამოციქულო ეკლ. ისტორია. ტომი 4