მეუფე ანანია

მიტრ. ანანია ჯაფარიძე, საქ. სამოციქულო ეკლ. ისტორია. ტომი 1. რუკებით