მეუფე ანანია

თუბალი, მოსოქი, იბერი, ფარნავაზი, ურარტუ, არმენია