მეუფე ანანია

"რაი არს ჭეშმარიტება" პოლემიკა ნ. მარის მოწაფესთან.1991 წ.