მეუფე ანანია

ლაზეთი - თრიალეთი (ქართველთა გაბერძნება)