მეუფე ანანია

რეგიონალიზმი შეაფერხებს ეროვნულ კონსოლიდაციას